Gudstjänst

Vad är gudstjänst?

Gudstjänsten är en rastplats på livets väg. Där får vi i mötet med Gud och varandra dela glädje och sorg, uttrycka det vi känner av tro och tvivel, få ledning genom Guds ord och predikan, och i bönen tacka för Guds omsorg och be om styrka och kraft inför vår fortsatta livsvandring. 

För vem är gudstjänsten?

Alla våra gudstjänster är öppna för alla som vill delta, inte bara medlemmar och inte bara vuxna. Barn och ungdomar har en självklar plats i vår kyrka och är alltid välkomna. 

Vad gör vi i gudstjänsten?

Vi sjunger, både tillsammans och för varandra. Sången och musiken har alltid haft en viktig plats i kyrkans gudstjänstliv. Musiken är hjärtats språk som hjälper oss att minnas och känna. Det vi sjunger, det sjunger vi in i våra hjärtan och våra liv. Vi sjunger både om och till Gud. 

Ibland lyssnar vi till sång och musik som framförs i samklang med gudstjänstens tema. Det kan vara solister, kör och instrumentalmusik med olika stilar.

Vi ber, för vi tror att bönen är själva livsnerven i vår tro. Tro är hjärtats uppriktiga samtal med Gud där allt ryms; glädje såväl som sorg, jubel såväl som förtvivlan, tacksamhet såväl som hopplöshet. Allt ryms hos Gud.

Vi firar nattvard några söndagar i månaden. Det är kyrkans sätt att minnas och berätta om hur Jesus död ger mänskligheten liv. När Jesus vill berätta om det allra viktigaste i tron håller han inte en föreläsning, han äter tillsammans med oss. Nattvarden är öppen för alla som vill söka sig nära Kristus och dela gemenskapen.