Om församlingen

Equmeniakyrkan Hallsberg är en församling med en varm gemenskap och en central plats i samhället. Vi strävar efter att ha högt i tak och värna om våra olikheter och vi vill ta hand om både varandra och andra. Vår församling har ca 70 medlemmar i dagsläget, där alla generationer möts – en kyrka för hela livet!

Församlingen har idag ett aktivt gudstjänstliv, scout-verksamhet, mötesplatser för olika åldrar och en diakonal anda. Vår kyrka ligger centralt i Hallsberg och strax utanför har vi också ett sommarhem. I samhället finns församlingar från flera olika samfund som vi har ekumeniskt utbyte med, och bl.a. en eritreansk församling som delar våra lokaler och som vi gärna ser fördjupade möten och dialoger med. 

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.