Kyrkan

Sommarandakt

I eller vid kyrkan, med Anna Mattsson.

Stenkulla

Gudstjänst

Gudstjänst vid Stenkulla, med medverkan av Jörgen Lundberg. Medtag gärna egen fikakorg.