Välkommen till Equmeniakyrkan i Hallsberg

En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Equmeniakyrkan nationellt