Välkommen Per!

Förra söndagen var det samlingssöndag och vi välkomnade Per Alexanderson som församlingens pastor. Per och styrelsen har nu också samlats på Fotö för att lära känna varandra och för planering, samtal och eftertanke. Det blev en mycket intressant helg med många givande samtal som blir en bra grund för den fortsatta planeringen.