Stilla dag – endagsretreat 1 april

Välkommen, du som längtar efter stillhet, till en slags endagsretreat som ger dig möjlighet att vila och lyssna till den som bara vill dig väl.

Välkommen till Stilla dag i Equmenia-kyrkan! Den 1 april kl 9.30-15. Detta är en slags endagsretreat som innehåller samma delar som en längre tyst retreat; tidebön, tystnad, bibelmeditation. 

Vi upplever alla, från tid till tid, att bördorna är för tunga. Ekonomisk kris, krig och katastrofer. Eller bördan av att ansvara för familj och barn. Arbetslasset på jobbet som bara växer. Oron över relationen som skaver. Eller oron du inte kan sätta ord på.

Mitt i allt detta säger Jesus: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Det handlar inte om någon sorts särskilt ”andlig” börda utan helt enkelt om de utmaningar som det innebär att vara människa. 

En stilla dag ger dig möjlighet att vila och lyssna till den som bara vill dig väl. Den som kärleksfullt kallar dig till sig, som vill ge dig gåvan att vila. 

Dagen är öppen för alla. Du behöver inte ha en kristen tro för att pröva på Stilla dag. Deltagandet är gratis men mat och fika serveras till självkostnadspris. Välkommen du som längtar efter stillhet. 

Anmälan senast 28 mars via formuläret nedan eller direkt till Per. Glöm inte eventuell specialkost/allergier.

Namn(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
T.e.x eventuell specialkost/allergier

Per Alexanderson

Pastor och församlingsföreståndare

0761-64 60 16

per.alexanderson@equmeniakyrkanhallsberg.se