Stenkulla

Gudstjänst

Gudstjänst vid Stenkulla, medverkan av Ingemar Fhager. Medtag gärna egen fikakorg.

Stenkulla

Gudstjänst

Gudstjänst vid Stenkulla, med medverkan av Jörgen Lundberg. Medtag gärna egen fikakorg.

Kyrkan

Gudstjänst

Christer Hambre predikar, Amanda Mattsson sjunger och Birgitta Ager leder gudstjänsten. Välkomna!