Aktuellt ang. Covid-19

Vi följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset och anpassar verksamhet och lokaler utifrån rådande restriktioner och rekommendationer.

I kyrkan har vi ökat avstånd mellan bänkar och bord, och håller de avstånd som rekommenderas. Vi kräver i dagsläget inte covidpass.