Vädret bestämmer om vi är ute eller inne. Claes Eriksson