I eller vid kyrkan beroende av väder. Claes Eriksson predikar. Nattvard och knytefika.